Проблеми алкоголізму та наркоманії стали воістину бичем сучасного суспільства. В силу своєї поширеності і небезпеки для суспільства ці проблеми носять не тільки медичний, а й соціальний характер. Захворюваність наркологічною патологією протягом останніх 5 років хоча й зменшилась на 30%, але кожного року серед населення Волинської області з’являється чергова тисяча хворих на алкогольну та наркотичні залежності. І все ж слід пам’ятати: алкоголік і наркоман – це, перш за все, хвора людина, що вимагає серйозного комплексного лікування і подальшої тривалої реабілітації.

         Найбільш складним напрямком роботи Волинського обласного наркологічного диспансеру є лікувальний. Складність полягає в тому, що наркологічна патологія передбачає недостатність критичного ставлення пацієнтів до свого захворювання, відсутність установки на лікування та тверезий спосіб життя з одного боку і принцип добровільності лікування з іншого. Тому основною задачею лікарів-наркологів є налаштування хворого на лікування шляхом раціональної психотерапевтичної терапії.

 

           Режими лікування:

  • амбулаторний;
  • стаціонарний.

 

           Можлива анонімна форма лікування.

 

Кількість пролікованих наркологічних хворих в медичних закладах

Волинської області (2009-2013 роки)

 

Рік Амбулаторно проліковані наркологічні хворі
Всього Алкогольні розлади/% від всіх наркологічних розладів
2009 3463 3128/90,3%
2010 3193 2739/85,8%
2011 3300 2790/84,6%
2012 3104 2643/85,2%
2013 3168 2715/85,7%

 

Рік Стаціонарно проліковані наркологічні хворі на наркологічних ліжках
Всього Алкогольні розлади/% від всіх наркологічних розладів Гостра алкогольна інтоксикація/% від всіх наркологічних розладів
2009 3279 3064/93,4% 428/13,1%
2010 3299 3100/94,0% 442/13,4%
2011 3428 3285/95,8% 469/13,7%
2012 4044 3900/96,4% 861/21,3%
2013 4563 4419/96,8% 1030/22,3%

 

 

Стаціонарно проліковані по нозології 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік  
 

Алкоголь-на залежність

 

2335 – 56,3% 2359 – 55,6% 2584 – 59,3% 2897 – 58,8%  

3185 – 58,8%

 
  

Алкоголь-ні

психози

 

284 – 6,8% 289 – 6,8% 221 – 5,1% 132 – 2,7% 192 – 3,5%  
 

Алкоголь-ний амнес-тичний синдром

 

16 – 0,4% 10 – 0,2% 11 – 0,3% 10 – 0,2% 12 – 0,2%  
 

Гостра алкогольна інтокси-кація

 

428 – 10,3% 442 – 10,4% 469 – 10,8% 861 – 17,5% 1030 – 19,0%  
 

Наркотич-на та токсико-манічна залежність

(ВІЛ-інфіковані)

 

215 – 5,2%

(28 – 13,0%)

199 – 4,7%

(22 – 11,1%)

143 – 3,3%

(12 – 9,0%)

144 – 2,9%

(8 – 5,6%)

 

144 – 2,7%

(10 – 6,9%)

 

 
 

Всього

нарколо-гічних

хворих

 

 

3279 – 79,0%

 

3299 – 77,7%

 

3428 –78,8%

 

4044 – 82,1%

 

4563 – 84,2%

 
 

Всього дермато-венероло-гічних хворих

 

872 – 21,0% 942 – 22,3% 926 – 21,2% 881 – 17,9% 854 – 15,8%
 

Жителі інших областей та держав

 

133 – 3,2% 94 – 2,2% 63 – 1,4% 83 – 1,7% 107 – 2,0%  
 

Особи без постійного місця прожива-ння

 

24 – 0,6% 18 – 0,4% 19 – 0,4% 32 – 0,6% 53 – 1,0%  
 

Жителі міста Луцька

 

1906 – 45,8% 2029 – 47,6% 1985 – 45,5% 2258 – 45,7% 2429 – 44,7%  

 

           Надання наркологічної допомоги відбувається з дотриманням галузевих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу при наданні наркологічної допомоги, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №226 від 27.07.1998 року, клінічних протоколів при наданні медичної наркологічної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №681 від 21.09.2009 року та локальних протоколів, які щорічно перезатверджуються наказом по закладу.

           Щорічно в відділеннях наркологічного диспансеру близько 10 тисяч пацієнтів отримують амбулаторне лікування та близько 5 тисяч – стаціонарне. Показники роботи закладу свідчать про значне навантаження: перевиконання плану відвідувань в поліклініці на 5-10%, перевиконання плану ліжко-днів та роботи ліжка в стаціонарі до 20%, середня тривалість лікування наркологічних хворих на Волині вдвічі менше, а оберт ліжка вдвічі більше показника по Україні.

        

    Лікування спрямоване на подолання хворобливого потягу до психоактивної речовини, нивілюванні абстинентних проявів, відновленні фізіологічного сну та емоційної сфери, в подальшому – в налаштуванні хворого на подальший здоровий спосіб життя. У зв’язку з частою соматичною обтяженістю наркологічних хворих, лікарі-наркологи вимушені ставати терапевтами, неврологами тощо.

      На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України №529 від 22.07.2009 року «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я» щорічно перезатверджується наказ Волинського обласного наркологічного диспансер «Про формулярну систему забезпечення лікарськими засобами Волинський обласний наркологічний диспансер», в якому визначається положення про Локальний формуляр лікарських засобів наркологічного диспансеру та положення про фармакотерапевтичну комісію наркологічного диспансеру. При закупівлях лікарських засобів з метою забезпечення раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії використовується перелік медикаментів із Локального формуляру, який розроблений фармакотерапевтичною комісією з врахуванням потреб лікувального процесу наркологічних та дерматовенерологічних хворих.

 

         Поряд з фармакотерапією наркологічні хворі в повній мірі охоплені психокорекційними заняттями. В тандемі з лікарями працюють психологи, які проводять психологічну діагностику з визначенням рівня алкогольної залежності та мотивів потреб в алкоголі, характерологічних рис та загострень особистості у алкогольнозалежних пацієнтів, діагностику варіантів установки на лікування, діагностику характерологічних рис та загострень особистості у наркозалежних пацієнтів. Проводяться індивідуальні та групові психокорекційні заняття. На базі всіх стаціонарних наркологічних відділень сформовані постійно діючі відкриті групи для алкогольнозалежних пацієнтів з метою психосоціальної підтримки та подальшої адаптації пацієнтів до умов навколишнього середовища. Також відкрита група для наркозалежних пацієнтів на основі програми зменшення шкоди від наркотиків.        

 

           Щотижня проводяться зустрічі із членами груп Анонімних Алкоголіків, з їх допомогою створена відкрита група. Підтримується зв’язок з групами Анонімних Алкоголіків та Анонімних Наркоманів міста Луцька. Туди спрямовуються хворі та їх родичі для отримання психологічної підтримки.

 

         Більшість пацієнтів отримують фізіотерапевтичне лікування. В наркологічному диспансері застосовуються наступні види фізіотерапії: електрофорез, гальванізація, електросон, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, електростимуляція, дарсонвалізація, індуктотермія, інгаляції, ультразвук, фонофорез, теплолікування, ультрафіолетове лікування, масаж.

 

         З 2010 року на базі стаціонарного наркологічного відділення №3 впроваджено озонотерапію апаратом «Озон», з 2012 року – на базі стаціонарного дерматовенерологічного відділення №4 світлотерапію інноваційним приладом «Біоптрон» для лікування багатьох дерматологічних захворювань, з 2012 року – проведення аферентних методів лікування наркологічних хворих за допомогою апарату мембранного лікувального та донорського плазмоферезу «Гемофенікс».

 

         З метою підвищення якості медичної допомоги в наркологічному диспансері постійно впроваджуються в практику нові досягнення науки. Для лікування хворих застосовуються нові найбільш ефективні, безпечні та економічно доцільні фармацевтичні препарати. Волинський обласний наркологічний диспансер дуже тісно співпрацює з Інститутом неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України. З 2012 року їх наукові розробки втілюються в практику диспансеру.

 

         Для оптимізації реєстрації та обліку в наркологічному диспансері впроваджені програми «Облік медичних кадрів України», «Медстат», «Стаціонар» та програмний комплекс «Поліклініка». З 2007 року заклад має доступ до мережі Інтернет.