Види наркологічної профілактики (сучасна класифікація ВООЗ):

  • первинна;
  • вторинна;
  • третинна.

            Первинна профілактика спрямована на попередження розвитку захворювань, і в наркології включає заходи боротьби зі шкідливим для здоров’я вживанням алкоголю, наркотичних і інших психоактивних речовин.  

            Підвиди первинної наркологічної профілактики (по Бабаяну):

  • радикальна – зміна соціально-культурних умов життя населення (пропаганда здорового способу життя, спорт, санітарне просвітництво тощо) і заходи, що забороняють і контролюють споживання і поширення алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин;
  • рання – виявлення осіб, які зловживають без залежності, та попередження розвитку залежності.

 

           Пріоритетним напрямком роботи Волинського обласного наркологічного диспансеру залишаєтьсяпервинна профілактика наркологічної патології. З цією метою фахівці наркологічного диспансеру проводять широку інформаційно-просвітницьку роботу з проведенням бесід, лекцій, вечорів запитань та відповідей у середніх та вищих учбових закладах міста серед старшокласників, батьків та педагогів та на клінічній базі наркологічного диспансеру з участю профільних хворих, а також на підприємствах. Тематика заходів – висвітлення сучасної ситуації щодо наркологічних проблем в області та в Україні, профілактика різних видів хімічної залежності (алкогольної, наркотичної, токсикоманічної), венеричних захворювань та ВІЛ-інфекції. Для надання необхідної інформації щодо наркологічної патології та вирішення наркологічних проблем для дітей та батьків постійно розробляються та поширюються листівки («10 заповідей для батьків», «Що батьки повинні знати про наркотик», «Якщо в родині наркоман», «Що думає курець», «Каннабіс – це наркотик», «Навчись сказати «Ні!», «Реклама – двигун пивного алкоголізму?»). Розроблені анкети для батьків на предмет схильності підлітка до вживання психоактивної речовини. Також розроблені методичні рекомендації для медичних працівників щодо проведення лекційної роботи по профілактиці наркологічної патології та роботи з залежними від тютюну. В повній мірі використовуються засоби масової інформації: з участю працівників внутрішніх органів та освіти проводяться тематичні передачі на телебаченні, регулярно висвітлюються питання хімічних залежностей на радіо і в пресі. Також з метою первинної профілактики щорічно серед учнів навчальних закладах Волинської області проводяться профілактичні огляди з метою виявлення осіб високого ризику розвитку адиктивної поведінки. Методи раннього або своєчасного виявлення фактів адиктивної поведінки можуть істотно вплинути на подальший її розвиток завдяки своєчасному втручанню – це інформування батьків, співробітників освітніх й інших установ про різноманітні ознаки вживання адиктивних речовин. Крім того, сюди відноситься й інформація про те, що необхідно робити, якщо дитина, учень почали вживати адиктивні речовини.

            Вторинна профілактика спрямована на затримку розвитку хвороби. В наркології вона містить у собі як ранню діагностику залежності і своєчасне лікування, так і сукупність заходів для запобігання рецидивів після лікування разом із спеціальним протирецидивним лікуванням. В класифікації за полем діяльності до вторинної профілактики відносять заходи, спрямовані на виявлення групи ризику.

 

В профілактичному напрямку роботи Волинського обласного наркологічного диспансеру достатню роль грає вторинна профілактика наркологічної патології, яка спрямована на виявлення групи ризику. Це відбувається під час проведення профілактичних наркологічних оглядів, в тому числі обов’язкових. Щорічно в поліклінічному відділенні Волинського обласного наркологічного диспансеру близько 10 тисяч осіб оглядаються наркологом для виключення наркологічної патології. Також вторинна профілактика включає сукупність заходів для запобігання рецидивів після лікування наркологічних захворювань.

 

Обов’язкові наркологічні профілактичні огляди, які проведені в медичних закладах Волинської області (2009-2013 роки)

 

Рік Проведено оглядів Направлено на дообстеження у зв’язку з підозрою на алкогольну патологію
2009 52896 72
2010 56081 54
2011 43842 36
2012 44254 28
2013 56587 30

 

      Третинна профілактика спрямована на запобігання інвалідності головним чином шляхом реабілітаційних заходів. В наркології охоплює дуже тяжкі випадки, після кількаразових рецидивів і безуспішного лікування. В класифікації за полем діяльності третинна профілактика застосовується до тих, хто вже вживає зі шкідливими для здоров’я наслідками алкоголь, наркотичні та інші психоактивні речовини.

         В рамках третинної профілактики лікарі Волинського обласного наркологічного диспансеру під час рецидивів наркологічних захворювань проводять активне лікування ускладнень наркопатології (алкогольних полінейропатій, хронічних гепатитів, панкреатитів, тромбофлебітів, трофічних порушень при наркотизації тощо). Після курсу лікування хворим даються рекомендації щодо режиму праці, відпочинку, дієти, медикаментозної корекції соматичної патології та протирецидивного наркологічного лікування.