ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ “ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТЕРАПІЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ” ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 • Господарський кодекс України
 • Цивільний кодекс України
 • Кримінальний кодекс України
 • Кодексу України про адміністративні правопорушення
 • Закон України «Про охорону навколишнього природнього середовища», затверджений Постановою Верховної Ради України №1268-ХІІ від 26.06.1991 року
 • Закон України «Про захист прав споживачів», затверджений Постановою Верховної Ради України №1024-ХІІ від 12.09.1991 року
 • Закон України «Про інформацію», затверджений Постановою Верховної Ради України   №2658-XII  від 02.10.1992 року
 • Закон України «Про охорону праці», затверджений Постановою Верховної Ради України №2695-ХІІ від 14.10.1992 року
 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», затверджений Постановою Верховної Ради України №2802-ХІІ від 19.11.1992 року
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затверджений Постановою Верховної Ради України №4005-ХІІ від 24.02.1994 року
 • Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», затверджений Постановою Верховної Ради України №63/95-ВР від 15.02.1995 року
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», затверджений Постановою Верховної Ради України №1775-ІІІ від 01.06.2000 року
 • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», затверджений Постановою Верховної Ради України №61/95-ВР від 15.02.1995 року
 • Закон України «Про лікарські засоби», затверджений Постановою Верховної Ради України №124/96-ВР від 04.04.1996 року
 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», затверджений Постановою Верховної Ради України №1645-ІІІ від 06.04.2000 року
 • Постанова Кабінету Міністрів України №146 від 03.02.1997 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1238 від 06.11.1997 року «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №104 від 29.01.1999 року «Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1698 від 14.11.2000 року  «Про затвердження переліку органів ліцензування»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1755 від 29.11.2000 року «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №756 від 04.07.2001 року «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1950 від 25.12.2002 року  «Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1203 від 10.10.2007 року «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1285 від 31.10.2007 року «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»
 • Постанова Кабінету Міністрів україни №366 від 17.04.2008 року «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1026 від 26.11.2008 року «Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету  Міністрів  України  №1103 від 17.12.2008 року «Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних  засобів для  проведення  огляду  з  метою  виявлення  стану  алкогольного, наркотичного чи  іншого  сп’яніння  або  перебування  під  впливом лікарських препаратів,  що знижують увагу та швидкість реакції,  і проведення такого огляду”
 • Постанова Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 року «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №469 від 13.04.2011 року «Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №333 від 13.05.2013 року «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпустку, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ Союзу Радянських Соціалістичних Республік №1315/340 від 21.12.1982 року «Про профілактичний облік та спостереження за особами, по відношенню яких встановлено немедичне споживання наркотичних засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я  Союзу Радянських Соціалістичних Республік №06-14/17 від 17.09.1985 року «Основні положення  про роботу спеціальних медичних комисій для проведення наркологічних експертиз»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я  №704 від 12.09.1988 року «Про терміни диспансерного спостереження хворих на алкоголізм, наркоманії та токсикоманії»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №177 від 10.06.97 року «Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України №306/680/21/66/5 від 10.10.1997  року «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та  постановки  на  облік  осіб,   які  незаконно  вживають   наркотичні  засоби   або   психотропні речовини»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №339 від 28.11.1997 року «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №67/59 від 19.03.1999 року «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №252 від 20.10.1999 року «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №210 від 14.05.2003 року «Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №349 від 08.07.2004 року «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №360 від 19.07.2005 року «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я №275 від 15.05.2006 року «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 898 від 27.12.2006 року «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №202 від 23.04.2007 року «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі»
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України №216 від 15.05.2009 року «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України №400/666 від 09.09.2009 року «Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного  чи іншого сп’яніння або перебування під впливом   лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №11 від 21.01.2010 року «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №66 від 02.02.2010 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №728 від 27.08.2010 року «Про диспансеризацію населення»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ України №65/80 від 31.01.2013 року «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»
 • Міжнаро́дна статисти́чна класифіка́ція хворо́б та пробле́м, пов’я́заних зі здоро́в’ям 10 перегляду