fbpx
Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Проблеми алкогольної та наркотичної залежностей стали воістину бичем сучасного суспільства. В силу своєї поширеності і небезпеки для суспільства ці проблеми носять не тільки медичний, а й соціальний характер. Захворюваність наркологічною патологією протягом останніх  років зростає та кожного року серед населення Волинської області з’являється чергова тисяча хворих на алкогольну та наркотичні залежності. Але все ж слід пам’ятати: алкоголік і наркоман – це, перш за все, хвора людина, що вимагає серйозного комплексного лікування і подальшої тривалої реабілітації.

Найскладнішим напрямком роботи Волинського медичного центру терапії залежностей є лікувальний. Складність полягає в тому, що наркологічна патологія передбачає недостатність критичного ставлення пацієнтів до свого захворювання, відсутність установки на лікування та тверезий спосіб життя з одного боку і принцип добровільності лікування з іншого. Тому основною задачею лікарів-наркологів є налаштування хворого на лікування шляхом мотиваційних інтерв’ю та методів раціональної психотерапії.

Режими лікування:

  • амбулаторний;
  • стаціонарний.

Можлива анонімна форма лікування.

Надання наркологічної допомоги відбувається з дотриманням  клінічних протоколів при наданні медичної наркологічної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №681 від 21.09.2009 року та клінічних маршрутів пацієнтів, затверджених по підприємству.

Щорічно в відділеннях підприємства понад 10 тисяч пацієнтів отримують амбулаторне лікування та понад 5 тисяч – стаціонарне. Серед стаціонарно пролікованих хворих основну частину становлять пацієнти з синдромом алкогольної залежності та станами відміни алкоголю (понад 50% всіх наркологічних хворих), значну частину – з гострою алкогольною інтоксикацією (близько 25% всіх наркологічних хворих), які доставляються екстреною медичною допомогою з метою витвереження. За останні роки кількість пролікованих з гострими станами (алкогольними психозами) зростає з року в рік.

Кількість    повторних      госпіталізацій      наркологічних     хворих зазвичай становить 35%  –  високий    показник    пояснюється  значною кількістю    повторних    госпіталізацій  на   витвереження.    Показники роботи    свідчать   про   значне   навантаження:   перевиконання   плану відвідувань в  поліклініці на 5-10%,  перевиконання   плану   ліжко-днів  та роботи  ліжка  в  стаціонарі  до  20%,  середня   тривалість лікування  наркологічних хворих  на  Волині  вдвічі  менше, а  оберт  ліжка  вдвічі більше середнього показника по Україні.

Лікування спрямоване на подолання хворобливого потягу до психоактивної речовини, нивілюванні абстинентних проявів, відновленні фізіологічного сну та емоційної сфери, надалі – в налаштуванні хворого на подальший здоровий спосіб життя. У зв’язку з частою соматичною обтяженістю наркологічних хворих, лікарі-наркологи вимушені ставати терапевтами, неврологами тощо.

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України №529 від 22.07.2009 року “Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я” щорічно перезатверджується внутрішній наказ, в якому визначається положення про Локальний формуляр лікарських засобів  та положення про фармакотерапевтичну комісію підприємства. При закупівлях лікарських засобів з метою забезпечення раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії використовується перелік медикаментів із Локального формуляру, який розроблений фармакотерапевтичною комісією з врахуванням потреб лікувального процесу наркологічних та дерматовенерологічних хворих. На  виконання  наказу Міністерства охорони здоров’я України від  27.12.2006 року №898 “Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування” по підприємству щорічно переглядається та затверджується внутрішній наказ, в якому затверджена процедура реєстрації побічної дії або відсутності ефективності лікарського засобу та подачі в Державне підприємство “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України”. Налагоджено щорічна подача “Звіту про випадки побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів при медичному застосуванні у закладах охорони здоров’я” (форма №69).

Поряд з фармакотерапією наркологічні хворі повною мірою охоплені психокорекційними заняттями. В тандемі з лікарями працюють психологи, які проводять психологічну діагностику з визначенням рівня алкогольної залежності та мотивів потреб в алкоголі, характерологічних рис та загострень особистості у алкогольнозалежних пацієнтів, діагностику варіантів установки на лікування, діагностику характерологічних рис та загострень особистості у наркозалежних пацієнтів. Проводяться індивідуальні та групові психокорекційні заняття. На базі всіх стаціонарних наркологічних відділень сформовані постійно діючі відкриті групи для алкогольнозалежних пацієнтів з метою психосоціальної підтримки та подальшої адаптації пацієнтів до умов навколишнього середовища. Також відкрита група для наркозалежних пацієнтів на основі програми зменшення шкоди від наркотиків.

Щотижня проводяться зустрічі із членами груп Анонімних Алкоголіків, з їх допомогою створена відкрита група. Підтримується зв’язок з групами Анонімних Алкоголіків та Анонімних Наркоманів міста Луцька. Туди спрямовуються хворі та їх родичі для отримання психологічної підтримки.

Більшість пацієнтів отримують фізіотерапевтичне лікування. В наркологічному диспансері застосовуються наступні види фізіотерапії: електрофорез, гальванізація, електросон, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, електростимуляція, дарсонвалізація, індуктотермія, інгаляції, ультразвук, фонофорез, теплолікування, ультрафіолетове лікування, масаж.

З 2010 року на базі стаціонарного наркологічного відділення №3 впроваджено озонотерапію апаратом «Озон», з 2012 року – на базі стаціонарного дерматовенерологічного відділення №4 світлотерапію інноваційним приладом «Біоптрон» для лікування багатьох дерматологічних захворювань, з 2012 року – проведення аферентних методів лікування наркологічних хворих за допомогою апарату мембранного лікувального та донорського плазмоферезу «Гемофенікс».

З метою підвищення якості медичної допомоги на підприємстві впроваджуються в практику нові досягнення науки. Для лікування хворих застосовуються нові найбільш ефективні, безпечні та економічно доцільні фармацевтичні препарати. Підприємство дуже тісно співпрацює з Інститутом неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України. З 2012 року їх наукові розробки втілюються в практику підприємства.

Для оптимізації роботи з 2007 року підприємство має доступ до мережі Інтернет (у 2019 році під’єднані всі структурні підрозділи) та оснащений програмними продуктами: “Облік медичних кадрів України”, “Поліклініка”, “Стаціонар”, “Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності”. Звітна медична документація формується завдяки програмі “Медстат”.

З 2013 року функціонує вебсайт закладу. На сайті проводиться регулярне розміщення інформації щодо діяльності підприємства та роботи наркологічної служби Волинської області в цілому, в тому числі окремих аспектів підготовки закладу та служби до проведення реформ (сертифікація, інформатизація тощо), впровадження стандартів Європейського Союзу (переклад та застосування міжнародних протоколів в наркологічну практику), участі медичних працівників закладу в обміну досвідом з іншими медичними закладами, наявні лікарські засоби, закуплені за кошти державного бюджету, та іншої актуальної інформації.

З 19.09.2019 року на підприємстві впроваджена медична інформаційна система “Медейр” на ключові робочі місця (реєстратура, кабінет прийому хворих наркологом та дерматовенерологом, кабінет профілактичних оглядів поліклінічного відділення, кабінет замісної підтримувальної терапії, приймальне відділення, пости та ординаторські стаціонарних відділень). В системі Ehealth зареєстровано місце надання послуг, керівник, всі медичні працівники, відділення, кабінети, всі послуги. Ведеться реєстрація амбулаторних та стаціонарних хворих.