fbpx
Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Види наркологічної профілактики (сучасна класифікація ВООЗ):

  • первинна;
  • вторинна;
  • третинна.

Первинна профілактика спрямована на запобігання розвиткові захворювань, і в наркології включає заходи боротьби зі шкідливим для здоров’я вживанням алкоголю, наркотичних і інших психоактивних речовин.

Підвиди первинної наркологічної профілактики (по Бабаяну):

  • радикальна – зміна соціально-культурних умов життя населення (пропаганда здорового способу життя, спорт, санітарне просвітництво тощо) і заходи, що забороняють і контролюють споживання і поширення алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин;
  • рання – виявлення осіб, які зловживають без залежності, та попередження розвитку залежності.

Пріоритетним напрямком роботи підприємства залишається первинна профілактика наркологічної патології. З цією метою фахівці проводять широку інформаційно-просвітницьку роботу з проведенням бесід, лекцій, вечорів запитань та відповідей у середніх та вищих навчальни[ закладах серед старшокласників, батьків та педагогів та на клінічній базі Центру з участю профільних хворих, а також на підприємствах, організаціях та закладах. Тематика заходів – висвітлення сучасної ситуації щодо наркологічних проблем в Волинській області та  Україні, профілактика різних видів хімічної залежності (алкогольної, наркотичної, токсикоманічної), венеричних захворювань та ВІЛ-інфекції. Для надання необхідної інформації щодо наркологічної патології та розв’язання наркологічних проблем для дітей та батьків постійно розробляються та поширюються листівки (“10 заповідей для батьків”, “Що батьки повинні знати про наркотик”, “Якщо в родині наркоман”, “Що думає курець”, “Каннабіс – це наркотик”, “Навчись сказати “Ні!””, “Реклама – двигун пивного алкоголізму?”, “Обережно, насвай”, “Обережно, спайси”, “Обережно, солі”). Розроблені анкети для батьків на предмет схильності підлітка до вживання психоактивної речовини. Також розроблені методичні рекомендації для медичних працівників щодо проведення лекційної роботи по профілактиці наркологічної патології та роботи з залежними від тютюну. Повною мірою використовуються засоби масової інформації: з участю працівників внутрішніх органів та освіти проводяться тематичні передачі на телебаченні, регулярно висвітлюються питання хімічних залежностей на радіо і в пресі. Також з метою первинної профілактики щорічно серед учнів навчальних закладів Волинської області проводяться профілактичні заходи з метою виявлення осіб високого ризику розвитку адиктивної поведінки. Методи раннього або своєчасного виявлення фактів адиктивної поведінки можуть істотно вплинути на подальший її розвиток завдяки своєчасному втручанню – це інформування батьків, співробітників освітніх й інших установ про різноманітні ознаки вживання адиктивних речовин. Крім того, сюди відноситься й інформація про те, що необхідно робити, якщо дитина, учень почали вживати адиктивні речовини.

Вторинна профілактика спрямована на затримку розвитку хвороби. В наркології вона містить у собі як ранню діагностику залежності і своєчасне лікування, так і сукупність заходів для запобігання рецидивів після лікування разом із спеціальним протирецидивним лікуванням. В класифікації за полем діяльності до вторинної профілактики відносять заходи, спрямовані на виявлення групи ризику.

В профілактичному напрямку роботи підприємства достатню роль грає вторинна профілактика наркологічної патології, яка спрямована на виявлення групи ризику. Це відбувається під час проведення профілактичних наркологічних оглядів, в тому числі обов’язкових. Щорічно в поліклінічному відділенні близько 10 тисяч осіб оглядаються наркологом для виключення наркологічної патології. Також вторинна профілактика включає сукупність заходів для запобігання рецидивів після лікування наркологічних захворювань.

Третинна профілактика спрямована на запобігання інвалідності, головним чином шляхом реабілітаційних заходів. В наркології охоплює дуже тяжкі випадки, після кількаразових рецидивів і безуспішного лікування. В класифікації за полем діяльності третинна профілактика застосовується до тих, хто вже вживає зі шкідливими для здоров’я наслідками алкоголь, наркотичні та інші психоактивні речовини.

В рамках третинної профілактики лікарі підприємства під час рецидивів наркологічних захворювань проводять активне лікування ускладнень наркопатології (алкогольних полінейропатій, хронічних гепатитів, панкреатитів, тромбофлебітів, трофічних порушень при наркотизації тощо). Після курсу лікування хворим даються рекомендації щодо режиму праці, відпочинку, дієти, медикаментозної корекції соматичної патології та протирецидивного наркологічного лікування.