fbpx
Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ “ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТЕРАПІЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ” ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Господарський кодекс України
 • Цивільний кодекс України
 • Кримінальний кодекс України
 • Кодексу України про адміністративні правопорушення
 • Закон України «Про охорону навколишнього природнього середовища», затверджений Постановою Верховної Ради України №1268-ХІІ від 26.06.1991 року
 • Закон України «Про захист прав споживачів», затверджений Постановою Верховної Ради України №1024-ХІІ від 12.09.1991 року
 • Закон України «Про інформацію», затверджений Постановою Верховної Ради України   №2658-XII  від 02.10.1992 року
 • Закон України «Про охорону праці», затверджений Постановою Верховної Ради України №2695-ХІІ від 14.10.1992 року
 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», затверджений Постановою Верховної Ради України №2802-ХІІ від 19.11.1992 року
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затверджений Постановою Верховної Ради України №4005-ХІІ від 24.02.1994 року
 • Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», затверджений Постановою Верховної Ради України №63/95-ВР від 15.02.1995 року
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», затверджений Постановою Верховної Ради України №1775-ІІІ від 01.06.2000 року
 • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», затверджений Постановою Верховної Ради України №61/95-ВР від 15.02.1995 року
 • Закон України «Про лікарські засоби», затверджений Постановою Верховної Ради України №124/96-ВР від 04.04.1996 року
 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», затверджений Постановою Верховної Ради України №1645-ІІІ від 06.04.2000 року
 • Постанова Кабінету Міністрів України №146 від 03.02.1997 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1238 від 06.11.1997 року «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №104 від 29.01.1999 року «Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1698 від 14.11.2000 року  «Про затвердження переліку органів ліцензування»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1755 від 29.11.2000 року «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №756 від 04.07.2001 року «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1950 від 25.12.2002 року  «Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1203 від 10.10.2007 року «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1285 від 31.10.2007 року «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»
 • Постанова Кабінету Міністрів україни №366 від 17.04.2008 року «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1026 від 26.11.2008 року «Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету  Міністрів  України  №1103 від 17.12.2008 року «Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних  засобів для  проведення  огляду  з  метою  виявлення  стану  алкогольного, наркотичного чи  іншого  сп’яніння  або  перебування  під  впливом лікарських препаратів,  що знижують увагу та швидкість реакції,  і проведення такого огляду”
 • Постанова Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 року «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №469 від 13.04.2011 року «Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №333 від 13.05.2013 року «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпустку, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ Союзу Радянських Соціалістичних Республік №1315/340 від 21.12.1982 року «Про профілактичний облік та спостереження за особами, по відношенню яких встановлено немедичне споживання наркотичних засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я  Союзу Радянських Соціалістичних Республік №06-14/17 від 17.09.1985 року «Основні положення  про роботу спеціальних медичних комисій для проведення наркологічних експертиз»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я  №704 від 12.09.1988 року «Про терміни диспансерного спостереження хворих на алкоголізм, наркоманії та токсикоманії»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №177 від 10.06.97 року «Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України №306/680/21/66/5 від 10.10.1997  року «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та  постановки  на  облік  осіб,   які  незаконно  вживають   наркотичні  засоби   або   психотропні речовини»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №339 від 28.11.1997 року «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №67/59 від 19.03.1999 року «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №252 від 20.10.1999 року «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №210 від 14.05.2003 року «Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №349 від 08.07.2004 року «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №360 від 19.07.2005 року «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я №275 від 15.05.2006 року «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 898 від 27.12.2006 року «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №202 від 23.04.2007 року «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі»
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України №216 від 15.05.2009 року «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України №400/666 від 09.09.2009 року «Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного  чи іншого сп’яніння або перебування під впливом   лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №11 від 21.01.2010 року «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №66 від 02.02.2010 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України №728 від 27.08.2010 року «Про диспансеризацію населення»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ України №65/80 від 31.01.2013 року «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»
 • Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям 10 перегляду