fbpx
Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Комунальне підприємство “Волинський медичний центр терапіі залежностей” Волинської обласної ради – це високоспеціалізований лікувально-профілактичний заклад третинного рівня надання медичної допомоги, визнана база передового досвіду в Україні. Підприємство потужністю  110 стаціонарних ліжок.
В структурі:

  • поліклінічне відділення на 30 відвідувань в зміну;
  • три стаціонарні  наркологічні відділення, кожне на 30 ліжок;
  • стаціонарне дерматовенерологічне відділення на 20 ліжок (у складі із 01.06.1996 року);
  •  клініко-діагностична та токсико-хімічна лабораторія.

Комунальне підприємство “Волинський медичний центр терапії залежностей” Волинської обласної ради сертифіковано Державним підприємством “Тернопільстандартметрологія”  (сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)”, зареєстрований в ОС СУ 26.04.2018 року №UA.TER.Q.0052-18 та дійсний до 25.04.2021 року); ліцензовано наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.07.2019 року №1614 на право здійснення господарської діяльності з медичної практики безстрокової дії та рішенням Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів терміном дії до 30.05.2024 року; акредитовано рішенням Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров’я України від 14.08.2019 року №1792 на вищу категорію (сертифікат серії МЗ №014598 від 04.09.2019 року терміном дії до 08.08.2021 року). Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.03.2020 року №684 “Про ліцензування медичної практики” прийнято рішення про залучення змін до ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики комунального підприємства “Волинський медичний центр терапії залежностей” Волинської обласної ради, а саме: розширення переліку спеціальностей по провадженню медичної практики – анестезіологія, клінічна біохімія, психіатрія, психотерапія, ультразвукова діагностика, терапія; та зміна найменування суб’єкта господарювання.